Özel Ambulans Fiyatları

Ambulans hizmet ücretleri değişmektedir. Ambulans ücretlerini etkileyen etkenler şunlardır; Ambulans' ın Cinsi (Uçak Ambulans, Helikopter Ambulans, Evde Sağlık Aracı, Yoğun Bakım Ambulansı, Yenidoğan Ambulansı, Özel Donanımlı Ambulans, Acil Yardım Ambulansı, Hasta Nakil Ambulansı) ve kullanılan ekipman/malzemeler etkilemektedir.

AMBULANS HİZMETLERİ FİYAT LİSTESİ GENEL UYGULAMA Fiyat
Bu fiyatlar standart olup ambulansta yapılan tıbbi uygulamalar ayrıca ilave edilir.Sarf malzemeler uygulama fiyatına dahildir.  
Acil ambulans görevlendirme fiyatı * 198,00 ₺
Nakil ambulans görevlendirme fiyatı * 34,00 ₺
Evde Sağlık Hizmeti araç görevlendirme fiyatı 34,00 ₺
Yoğun bakım ambulans görevlendirme fiyatı * 232,00 ₺
Çoklu ambulans kişi başı görevlendirme fiyatı * 180,00 ₺
Kar Paletli Ambulans görevlendirme fiyatı * 258,00 ₺
Yenidoğan ambulans görevlendirme fiyatı * 260,00 ₺
Motosiklet ambulans görevlendirme fiyatı * 198,00 ₺
Diğer özel donanımlı  ambulans görevlendirme fiyatı * 388,00 ₺
Uçak ambulans (turbo jet) (hasta - saat  başı) * 12.347,00 ₺
Uçak ambulans (turbo prop) (hasta - saat  başı) * 7.044,00 ₺
Uçak ambulans (turbo jet 4 hasta kapasiteli) (hasta - saat  başı) * 18.501,00 ₺
Helikopter ambulansı (hasta - saat  başı) * 14.831,00 ₺
Deniz ambulansı (seyir hasta - saat  başı) * 3.090,00 ₺
Olay yeri yönetim ve triaj (olay yerinde değerlendirilen her vakaya uygulanacaktır.) 50,00 ₺
Dekontaminasyon ücreti (vaka başı) 155,00 ₺
Refakatçı (kişi başı kara ambulansları için) 20,00 ₺
Vaka değerlendirme ücreti 33,00 ₺
Şehir içi kilometre başı ambulans ücreti  (Acil yardım, nakil, yoğun bakım, obez, kar paletli, yenidoğan ve diğer özel donanımlı ambulans) Vaka için ekibe görev verilmesi ile başlar,ekibin vakayı tesliminden sonra bir sonraki göreve hazır hale geldiği an biter. 2,00 ₺
Evde Sağlık Hizmeti araç görevlendirme kilometre fiyatı 2,00 ₺
Kamu ve Özel Kurum Kuruluşların PlanlıToplantı, Hava Limanları (24 saat hizmet vermeyen hava limanları için), Spor Müsabakaları, Gösteri Veya Eğitimlerinde Ambulans Görevlendirme (Milli Ve Dini Bayramlarda yapılacak görevlendirmeler hariç ) (Saat Başı)* 166,00 ₺
DOLAŞIM SİSTEMİ DESTEĞİ  
CPR uygulaması 256,00 ₺
Defibrilasyon uygulaması 97,00 ₺
Kardiyoversiyon uygulaması 63,00 ₺
Monitorizasyon uygulaması 37,00 ₺
EKG uygulaması 31,00 ₺
HAVA YOLU VE SOLUNUM DESTEĞİ  
Maske ile hava yolu desteği 57,00 ₺
Airway ile (orofaringeal tüp uygulaması) hava yolu desteği 32,00 ₺
Entübasyon uygulaması 57,00 ₺
LMA uygulaması 148,00 ₺
Combi tüp uygulaması 148,00 ₺
Laringoskop uygulaması 173,00 ₺
Acil trakeotomi açılması,krikotroidektomi ile 365,00 ₺
Mekanik ventilasyon 62,00 ₺
Nebulizatör ile ilaç uygulama 13,00 ₺
Oksijen inhalasyon tedavisi 3,00 ₺
Aspirasyon uygulaması 19,00 ₺
Ventilatör ile takip (CPAP  BİPAP dahil) 276,00 ₺
Balon valf maske uygulaması 44,00 ₺
DOLAŞIM DESTEĞİ  
İlaçlı müdahale (serum, ilaç ve uygulama fiyatı dahildir.) 62,00 ₺
Damar yolu açılması  (ilaçsız sadece damar yolu açılması branül dahil) 17,00 ₺
Intravenöz uygulama 6,00 ₺
Intra osseöz kiti uygulaması 557,00 ₺
Intra musculer uygulama 6,00 ₺
Subcutan uygulama 6,00 ₺
Kanama durdurucu ajan uygulaması 309,00 ₺
Cut down uygulaması,kateter uygulaması 194,00 ₺
İnfüzyon pompası uygulaması 32,00 ₺
Kanama kontrolü (turnike uygulamak,baskı uygulamak vb.) 20,00 ₺
CERRAHİ İŞLEMLER  
Apse veya hematom drenajı (yüzeyel) 62,00 ₺
Sütur atılması 104,00 ₺
Sütur alınması 13,00 ₺
Mide lavajı  37,00 ₺
Ng sonda takılması 13,00 ₺
Mesane sondası takılması 25,00 ₺
Küçük cerrahi mudahale 93,00 ₺
Yanık pansuman (büyük) 248,00 ₺
Yanık pansuman (küçük) 34,00 ₺
Yanık pansuman (orta) 133,00 ₺
Pansuman (büyük) 79,00 ₺
Pansuman (küçük) 9,00 ₺
Burun tamponu uygulaması 115,00 ₺
Burundan yabancı cisim çıkarma 20,00 ₺
Yabancı cisim temizligi 124,00 ₺
Kulaktan yabancı cisim çıkarma 20,00 ₺
Konjuktivadan yabancı cisim çıkarma 20,00 ₺
Larinksten yabancı cisim çıkarılması 117,00 ₺
STABİLİZASYON ve İMMOBİLİSAZYON  
EKSTERİMETELER İÇİN  
Çubuk atel uygulaması 75,00 ₺
Vakum atel uygulaması 75,00 ₺
Şişme atel uygulaması 75,00 ₺
U atel uygulaması 86,00 ₺
Traksiyon atel uygulaması 36,00 ₺
Pelvis kemeri uygulaması 186,00 ₺
Sekiz bandaj uygulaması 50,00 ₺
Elastik bandaj (velpa) 50,00 ₺
Femur(vücut) traksiyonu 36,00 ₺
Eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 36,00 ₺
VERTEBRA İÇİN  
Servical collar uygulama 37,00 ₺
Travma yeleği 124,00 ₺
Faraş sedye uygulaması 124,00 ₺
Sırt tahtası uygulaması 124,00 ₺
Vakum sedye uygulaması 124,00 ₺
Atel+velpau 86,00 ₺
Cilt traksiyonu uygulaması 34,00 ₺
YENİDOĞAN DESTEĞİ  
Yenidogan entübasyonu 148,00 ₺
Yenidogan IM.enjeksiyon 7,00 ₺
Yenidogan IV mayi takılması 21,00 ₺
Yenıiogan IV enjeksiyon uygulaması 7,00 ₺
Transport küvözü ile nakil (acil yardım ambulansına ayrıca küvöz konur ise bu fiyat acil yardım ambulansı fiyatına eklenir.)   62,00 ₺
Yenidogan moniterizayon 19,00 ₺
YENİDOGAN VENTİLASYON  
Yenidoğan canlandırma 47,00 ₺
DİĞER İŞ ve İŞLEMLER  
Lokal anestezi 19,00 ₺
Komplikasyonlu doğum 230,00 ₺
Normal doğum 230,00 ₺
Transkutan pao² ölçümü (Bir kere ücretlendirilecektir.) 19,00 ₺
Kan şekeri ölçümü  (Bir kere ücretlendirilecektir.) 3,00 ₺
Troponin I ölçümü  (Bir kere ücretlendirilecektir.) 38,00 ₺
Uzaktan EKG ile hasta takibi ve raporlaması (Teletıp uygulaması) 275,00 ₺

 

Tümü

X